Đóng cọc ống dự ứng lực, dự án Saigon Peninsula

Siêu dự án Sài Gòn Peninsula quận 7 – Nam Sài Gòn đang trở thành tâm điểm của bất động sản Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sau đây là một vài hình ảnh đóng cọc dự ứng lực tại  dự án

HÌNH ẢNH ĐÓNG CỌC DỰ ỨNG LỰC 0 THÁNG 04/2016

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát
  • Địa điểm XD:  Mũi Đèn Đỏ, Quận 7, TP. HCM
  • Công năng: Bờ kè cọc ống dự ứng lực

Saigon Peninsula (6)

Saigon Peninsula (5) Saigon Peninsula (4) Saigon Peninsula (2) Saigon Peninsula (2)

2359 Lượt xem